پارچه فایبرفلون و نوار تفلونی همان‌طور که می‌دانید لزوم و نقش پارچه در صنایع مختلف را نمی‌شود انکار کرد. در این میان برخی از صنایع وجود دارند که به نوع خاصی از پارچه نیاز خواهند داشت تا قابلیت مقابله با حرارت و آتش را داشته باشند. پارچه‌هایی که از چنین قابلیتی برخوردار هستند و در […]

ادامه مطلب