کاربرد نمد صنعتی و انواع نمد نسوز نمد صنعتی، از جمله نمدهایی هست که در حال حاضر، در انواع تولیدات صنعتی مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای تولید این نمد، هیچ بافتی روی آن انجام نمی‌شود بلکه، عوامل مختلفی مانند فشار، رطوبت و حرارت دست به دست هم می‌دهند تا الیاف پشمی آن را در هم فرو […]

ادامه مطلب